×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
18.04.2019 Commis III / Cook Helper   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Chef Bakery   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Driver   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 Fitness Manager (ผู้จัดการแผนกฟิตเนส)   
[1 อัตรา] The Palazzo Hotel, Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
18.04.2019 พนักงานร้านแว่นตา Part-Time...   
[1 อัตรา] Tripletreeshotel - [ กรุงเทพ - เขตคันนายาว ]
18.04.2019 Receptionist [หัวหน้าแผนกต้อนรับ] สาขากรุงเทพ...   
[1 อัตรา] บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.04.2019 ็HouseKeeping Supervisor สาขากรุงเทพ...   
[1 อัตรา] บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
18.04.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] Bliston Property Management - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
18.04.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Pathumwan Princess Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.04.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[2 อัตรา] Pathumwan Princess Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.04.2019 Butler Service Manager   
[1 อัตรา] Pathumwan Princess Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.04.2019 Club Lounge Officer   
[1 อัตรา] Pathumwan Princess Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.04.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ]...   
[4 อัตรา] Pathumwan Princess Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
18.04.2019 IT Officer [พนักงาน IT]   
[1 อัตรา] S Hotel Group - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
18.04.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Night Manager   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Income Auditor   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 E-Commerce Supervisor   
[2 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Technician   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.04.2019 Room Division Manager   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]