×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
07.12.2019 Secretary to General Manager - Hotel Operations   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Carpenter [ช่างไม้]   
[2 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 พนักงานเสริฟ   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Commis III - Chinese Kitchen   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Recruitment Manager / Assistant Recruitment Manager   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Hostess (Female Only)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Room Maid   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Dining Reservation Officer   
[2 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Assistant Director of Finance   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Seamstress Attendant   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Guest Relation Officer [GRO] (Female Only)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[2 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 IT Officer / Supervisor   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Security (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Recruitment Officer   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Captain/Supervisor/Order Taker/Room Service/Waiter/Waitre...   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 Painter [ช่างสี]   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.12.2019 พนักงานขับรถ   
[1 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
07.12.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
07.12.2019 Cook (กุ๊ก)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
07.12.2019 Room Maid   
[3 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
07.12.2019 Waiter / Waitress   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
07.12.2019 Hostess   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
07.12.2019 Runner   
[2 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
07.12.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] บริษัท เดอะ ฮังกรี โนแมด - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]