×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
16.02.2019 พนักงานรักษาความปลอดภัย...   
[หลายอัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
16.02.2019 พนักงานขับรถ   
[1 อัตรา] สุวรรณภูมิ วิลล์ - [ กรุงเทพ - เขตลาดกระบัง ]
16.02.2019 ์์Night Guest Service Agent   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
16.02.2019 Commis (ทำด้านขนมเค็ก) ด่วนมาก...   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
16.02.2019 Steward [พนักงานล้างจาน] ด่วนมาก...   
[1 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Le d’tel - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
16.02.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Wayha Hostel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
16.02.2019 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Cook / Commis ด่วน   
[3 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[7 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 พนักงานทำความสะอาด   
[3 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.02.2019 Food and Beverage Service Supervisor   
[1 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า] ด่วน...   
[3 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 ช่างซ่อมบำรุง ด่วนๆๆๆ...   
[4 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ ) - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Spenza Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Night Manager / Night Guest Service Agent   
[1 อัตรา] Spenza Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Spenza Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Guest Service Agent [GSA]   
[1 อัตรา] Spenza Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
16.02.2019 Guest Service Agent   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
16.02.2019 Room Boy   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
16.02.2019 Travel Agents Sales Manager   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
16.02.2019 Barista   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]