×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
24.10.2020 Public Area Attendant   
[5 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Commis I   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Commis II   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[3 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[5 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Cashier (แคชเชียร์)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Account Receivable Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Account Payable Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Night Auditor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Income Auditor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Store Clerk   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Linen& Uniform Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Florist Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Carpenter and Painter (ช่างทาสี)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Air-Condition and Refrigeration-Mechanics Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Mechanical Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Chief Concierge   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Duty Manager   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Steward Supervisor   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Sous Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Chef de Partie   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]