×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
24.10.2020 Training Officer (พนักงานแผนกฝึกอบรม)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
24.10.2020 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel - [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
23.10.2020 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Flashback Rooftop Bar Sukhumvit Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตคลองเตย ]
23.10.2020 พนักงานเสริฟ   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Pantry Cook   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 European Cook [กุ๊กอาหารยุโรป]...   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[3 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 บัญชีรายได้   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
23.10.2020 Commis I   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Sous Chef   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 ผู้ช่วยสมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
23.10.2020 สมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 driver (คนขับรถผู้บริหาร)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 ช่างซ่อมบำรุง   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Messenger   
[3 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Security Guard   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok) - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
23.10.2020 Driver ( คนขับรถผู้บริหาร )...   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
23.10.2020 IT Support   
[3 อัตรา] Bangkok Palace Hotel - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]