×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม...   
[3 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 Marketing Communications Executive   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานเลขาหัวหน้าช่าง (งานสำนักงาน)...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 Executive Office Manager   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานการขาย (Sales)...   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานส่วนหน้า ส่วนงานConcierge...   
[2 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 Rooms Attendant (Temporary)   
[2 อัตรา] VIE Hotel Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 Guest Service Agent [GSA]   
[3 อัตรา] Tarawish Hotel - [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
06.12.2019 Chief Account (ประจำกรุงเทพ)   
[1 อัตรา] บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
06.12.2019 Sales Executive - Corporate   
[1 อัตรา] Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
06.12.2019 Team Leader-Fei Ya(Chaines Kitchen)   
[1 อัตรา] Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
06.12.2019 Casual - Banquet   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนก Front Office...   
[2 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม F&B Service...   
[4 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Internship/Korean Speaking   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Casual Steward   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนก Housekeeping...   
[4 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานครัว   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนก Engineering...   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Internship/Chinese Speaking   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Engineer Supervisor   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Host (Receptionist) พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ...   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Captain   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Bartender (The Library Restaurant)   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Waiter/Waitress พนักงานเสริฟ (The Library Restaurant)...   
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Sales & Marketing Manager (Travel Agent)   
[1 อัตรา] Urbana Hospitality - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
06.12.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Ad Lib Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท]
06.12.2019 Security (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Kessara Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
06.12.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Urbana Hospitality - [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]