×
×
×
×

งานโรงแรมกรุงเทพ

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
27.06.2019 Security Guard [พนักงานรักษาความปลอดภัย]...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]...   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Conference Service ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชุมสัมมนา )...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)...   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[4 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 พนักงานเสริฟ รายวัน (ด่วนมาก )...   
[10 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Hostesses   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Night Manager   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 ช่างไฟฟ้า   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Chief Tour Coordinators หัวหน้าฝ่ายประสานงานทัวร์...   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Waitress / Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน...   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 พนักงาน ล้างจาน   
[1 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Room Maid ( พนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก )...   
[หลายอัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 กุ๊ก ครัวจัดเลี้ยง   
[3 อัตรา] The Royal River Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
27.06.2019 Head Chef (หัวหน้าพ่อครัว)   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)...   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 BellBoy [พนักงานยกกระเป๋า] รับด่วนมากๆ...   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 Casual พนักงานเสิร์ฟ   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
27.06.2019 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 Room Attendant ด่วนมาก!   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 E-Commerce officer   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 Messenger   
[3 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
27.06.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
27.06.2019 ช่างซ่อมบำรุงอาคาร   
[1 อัตรา] Theatre Residence - [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
27.06.2019 บัญชีรายได้   
[1 อัตรา] Mido Hotel - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]