×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
23.04.2019 Accounting Supervisor   
[1 อัตรา] Aspira Hospitality- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Sales Executive (Agent)   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Income Accounting Officer [เจ้าหน้าที่บัญชีรายรับ]...   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Senior Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าอาวุโสแผนกช่า...   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Parttime   
[หลายอัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Commis I   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Waitress and Waiter   
[3 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]...   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 แม่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุ...   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Catering Sales Executiv   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] X9Hostel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Room Maid   
[1 อัตรา] X9Hostel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[3 อัตรา] X9Hostel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี...   
[1 อัตรา] Amari Residences Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
23.04.2019 General Ledger   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 HR & Admin   
[1 อัตรา] D Varee Hotels & Resorts, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Commis III - Main Kitchen   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Captain - Takumi   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Temporary Server - Loong Foong   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Hostess 204 Bistro   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Supervisor - Banquet   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Assistant Banquet Operations Manager   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Chef de Partie - Main Kitchen   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Commis II - Takumi Kitchen   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Junior Sous Chef - Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Front Office Supervisor   
[2 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.04.2019 Conference Services Executive - Catering   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]