×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
01.01.2022 Hotel Manager [ผู้จัดการโรงแรม]...   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
01.01.2022 ช่างไม้ ( เฟอร์นิเจอร์ )...   
[2 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Lobby Assistant (Bell Boy)   
[3 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Mechanics [ช่างทั่วไป]   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Laundry Attendant   
[5 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Waiter/ Waitress   
[7 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis III (Bakery Kitchen)   
[4 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis II (Bakery Kitchen)   
[2 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis I (Bakery Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis III (Banquet Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis II (Banquet Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis I (Banquet Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis II (Banquet Cold Section)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis III (Banquet Cold Section)   
[2 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis III (ฺButcher Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis II (Banquet Thai Section)   
[2 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Demi Chef (ฺButcher Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis II (Thai Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis III (Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Commis I (Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Sous Chef   
[1 อัตรา] THE BERKELEY HOTEL, PRATUNAM- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Security Officer   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
30.12.2021 Waiter/Waitress ประจำสาขาเอเวอร์กรีน เพลส (ราชเทวี)...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Siam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.12.2021 Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]   
[3 อัตรา] Bangkok Palace Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.12.2021 Fitness Officer [พนักงานฟิตเนส] ประจำสาขาเอเวอร์กรีน เพลส (B...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Siam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
29.12.2021 Fitness Trainer (ประจำสาขาศาลาแดง)...   
[1 อัตรา] Evergreen Place Siam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
27.12.2021 Night Receptionist (Evergreen Place Siam)   
[1 อัตรา] Evergreen Place Siam- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
26.12.2021 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] De Prime Rangnam,Your Tailor Made Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]
26.12.2021 Technicain Supervisor   
[2 อัตรา] De Prime Rangnam,Your Tailor Made Hotel- [ กรุงเทพ - เขตราชเทวี ]