×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.09.2021 Food and Beverage Manager [ประจำโรงแรมต่างจังหวัด]...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
17.09.2021 Account Supervisor   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
17.09.2021 (Lub d Brand Office) Hotel/Tour Accountant   
[1 อัตรา] Lub d- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
17.09.2021 Security Guard   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
17.09.2021 Duty Engineer   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
17.09.2021 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
17.09.2021 Assistant Talent & Culture Manager   
[1 อัตรา] SO/ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.09.2021 Roommaid   
[2 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
14.09.2021 Night Receptionist (ประจำสาขาสีลม)   
[1 อัตรา] Evergreen Place Siam- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
13.09.2021 Food and Beverage Clerk   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
13.09.2021 Outlet Manager (ห้องอาหารจีน)   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
13.09.2021 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
13.09.2021 Senior Human Resources Officer   
[1 อัตรา] Evergreen Laurel Hotel (Bangkok)- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
13.09.2021 พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดทูโก (สาขา BTS ศาลาแดง)...   
[หลายอัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
13.09.2021 พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดทูโก (ที่ ฟู้ดแลนด์ สาขา พัฒ...   
[หลายอัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
09.09.2021 นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก...   
[1 อัตรา] SO/ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
09.09.2021 Director of Revenue   
[1 อัตรา] SO/ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.09.2021 (Lub d Brand Office) นักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา...   
[1 อัตรา] Lub d- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
07.09.2021 (Narai Hotel Group) นักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา...   
[1 อัตรา] Lub d- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
06.09.2021 (Gojo Tour) Sales & Marketing Manager   
[1 อัตรา] Lub d- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
04.09.2021 พนักงานล้างจาน   
[3 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
04.09.2021 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[2 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 Steward   
[3 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 Commis   
[6 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 Demi Chef   
[3 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 Chef De Parties   
[2 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 Waiter / Waitress   
[10 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 Captain   
[4 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 Supervisor   
[2 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
31.08.2021 F&B Manager   
[1 อัตรา] The British Club- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]

1